شهید عشق
70 بازدید
تاریخ ارائه : 1/15/2013 1:55:00 PM
موضوع: سایر

بسیاری از نوجوانان و شاید جوانان امروز با حجه الاسلام حاج شیخ احمد کافی آشنایی ندارند هرچند تا امروز کمتر سخنران و واعظی در بین مردم عزیز ایران به این پایه از محبوبیت و تاثیر گذاری رسیده است.

کسانی که در آن روزگار (دهه ی 40 و 50) منبر های سراسر شور و حال او را دیده اند هنوز با شنیدن صدای نوار آن مجالس منقلب می شوند و کمتر کسی ناله ی جانسوز "یابن الحسن" و نغمه ی شورانگیز و محزون او در دعای ندبه را فراموش کرده است.

منبرهای او را باید معجونی از عشق ورزی به امام زمان (عج)، شور حسینی ، توبه و پایبندی به شریعت ، انتقاد از رژیم شاه و آشنایی مردم با نهضت اسلامی دانست.

آثار اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی او را می توان این گونه برشمرد:

 - تاسیس درمانگاه ها و مراکز امور خیریه و ارتقاء سطح فرهنگ نیکوکاری

 - آشنا کردن توده مردم خصوصا نسل جوان با اسلام و احکام الهی


 - توبه ی بسیاری از افراد شراب خوار و تبدیل شراب فروشی ها به کتابفروشی


 - تاسیس مهدیه ی تهران ومهدیه های متعدد در شهرستان ها


 - ترویج دعای ندبه و زیارت مسجد جمکران , ...


متاسفانه علی رغم دفاع او از امام خمینی (ره) و انقلابیون خصوصا علمای مبارز تبعید شده ، رساندن پیام انقلاب اسلامی به گوش  توده ی مردم  و انتقادهای  مختلف از رژیم با صراحت لهجه و چندین مرتبه بازداشت (اولین بار در سال 41)، تبعید(سال 54)، ممنوع المنبر و ممنوع الخروج شدن های مکرر وی توسط ساواک ، نسل امروز او را در فهرست علمای مبارز و انقلابی نمی شناسد.

 رحلت او در سال 57 که (به گفته مردم انقلابی) شهادت نام گرفت و مجالس ختم و ترحیم وی در نقاط مختلف ایران موجب جوشش و تحریک حرکت انقلابی مردم شد. رضوان الله علیه


بی حسرت از جهان نرود هیچ کس به در    الا شهیدعشق به تیر از کمان دوستهدیه به ارواح طیبه شهدا صلوات