تجسم تمام خوبی ها
62 بازدید
تاریخ ارائه : 1/15/2013 1:52:00 PM
موضوع: سایر


اگر میشد تمام زیبایی وحُـسن در یک شخص جمع شود که تمام خوبی ها ،زیبایی ها ونیکویی ها را در خود می داشت ،حتما آن شخص کسی جز فاطمه دختر پیامبر اکرم نبود.

این ترجمه یک حدیث از رسول خدا در شأن فاطمه(سلام الله علیها) است که مرحوم حجه الاسلام رحمانی همدانی در کتاب معروف خود از فرائد السمطین نقل کرده است .خدا اورا رحمت کند .

ولو کان الحُسنُ شخصاً لکانَ فاطمه بل  هی اعظم، ان فاطمه ابنتی خیر اهل الارض عنصرا وشرفا وکرما.