محرم و کویت
72 بازدید
تاریخ ارائه : 11/9/2011 5:29:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

ازکودکی محرم تهران را خیلی دوست داشتم. وقتی برای یک هفته منبر (  ازپنجم تا دوازدهم محرم ) به کویت دعوت شدم دلم گرفت چون تصور نمی کردم محرم در کویت رونق و شور چندانی داشته باشد .

ولی با دیدن جلسات پر شور ایرانیان و حال و هوای شیعیان کویت خصوصا مسجد امام حسین (کانون حزب اللهی های کویت ) ومسجد شعبان الشرق (مسجد مرحوم سید عباس مهری  و پایگاه قدیمی انقلاب اسلامی) احساسم نسبت به کویت کاملا تغییرکرد.

 !شما هم پس از خواندن  کویت چند حسینیه دارد؟ احساس خود را بررسی کنید.

جلسه ی اصلی ما شب ها  در ساختمان رایزنی فرهنگی تشکیل میشد که با حضور پر شور ایرانیان مقیم کویت  وکویتی های ایرانی الاصل فضایی صمیمی ومعنوی شکل می گرفت.

ظهر ها هم در سفارت جمهوری اسلامی سخنرانی داشتم وچند جلسه سخنرانی وپرسش وپاسخ جداگانه برای دانش آموزان ,معلمان واولیاء دانش آموزان در مدرسه ایرانیان...