تواصی ؛ گام دوم
76 بازدید
تاریخ ارائه : 11/9/2011 5:33:00 PM
موضوع: سایر

ما در معرض خطر خسران هستیم و در این شکی نیست. والعصر ان الانسان لفی خسر ...
بی تعارف، هنوز اهل "امر به معروف" و "نهی از منکر" و اهل "تواصی" نشدیم.
و گوشمان سخن از یأس و ناامیدی و منفی بافی، بسیار و مکرر شنیده است.
و این "شنیده ها" بی تردید بر روحیه و گفتار ما تاثیر گذاشته است.
آیا می دانید
بسیاری از ما مردم، متاسفانه در "نفرین" و "فحش" و "ناسزا" ماهر هستیم درحالی که در "دعا کردن برای دیگران" در شرایط عادی و یا "تشویق کردن" و "استمالت" دیگری؛ ناشی و ضعیف.
خود شما چند جمله برای بهتر کردن حال یک بیمار سخت که برای عیادت در بالینش حاضر شده اید، بلد هستید؟ و ...
در اجتماع و خانواده نسبت به دیگری "تهاجم" و "توهین" را بهتر بلدیم تا "همدلی" و "احترام"!
دوستان تواصی؛ یعنی اشتراک دو نفر در توصیه کردنِ هم و توصیه یعنی سفارش کردن، نصیحت و خیرخواهی کردن و اندرز گفتن و وصیت گفتن.
آن قدر مفهوم مثبت دارد که توصیه نامه یعنی تایید و سفارش کردن کسی نزد دیگری در نامه
لطفا به مفهوم وصیت و سفارش و تشویق و کمک دیگری برای بهتر زندگی کردن دقت کنید و به توضیحات مجدد دقت بفرمایید.

و این بار فقط و فقط در موضوع تنبلی نکردن و تشویق و تحریض دیگران تمرین کنید به اطرافیانتان بگویید و اینجا هم برای دوستانتان بنویسید؛ کوتاه و پر انرژی.

چند نکته:
1. تمام نوشته های شما را خواندم و از همکاری شما و مهربانی تان نسبت به هم خوشحالم اما تا سطح انتظارم فاصله دارد. لازم به ذکر است پرسش ها و برخی توصیه های خرافی را نمایش ندادم. اما خواندم.
2. در گذشته چند بار مطالبی را شروع کردم و با عدم همکاری مراجعین محترم ادامه ندادم این بار هم که همکاری خوب است احساس می کنم از دقت کافی برخوردار نیست اما مطمئنم بهتر می شود. صبر می کنم.

3. شما از آمار بازدید این صفحه و تواصی گام اول (حتما ببینید در صفحه یادداشت ها)و تعداد کامنت ها و امتیازها!!!چه تحلیلی دارید؟ به بیان دیگر چرا این سبک یادداشت نوشتن به همراه کامنت را در نوشته هایتان خوب ارزیابی می کنید؟